با سلام خدمت بازدید کننده گان عزیز امید وارم از آمدن به این وب پشیمون نشده باشین... زندگی رو از هر ور بنویسی باز دردناک است... - ی قدم و ی نگا و زندگی
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی رو از هر ور بنویسی باز دردناک است...

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که ¤گنج¤ ¤جنگ¤ می شود!
¤درمان¤ ¤نامرد¤
¤قهقه¤ ¤هق هق¤!
اما ¤دزد¤ همان ¤دزد¤ است?
¤درد¤ همان ¤درد¤ است
¤گرگ¤ همان ¤گرگ¤ است!!!!
آری: سرزمین واژه های وارونه?سرزمینی که ¤من¤ ¤نم¤ زده است?
¤یار¤ ¤رای¤ عوض کرده است?
¤راه¤ گویی ¤هار¤ شده?
¤روز¤ به ¤زور¤ میگذرد?
¤آشنا¤ را جز در¤انشا¤ نمی بینی
و چه ¤سرد¤ است این ¤درس¤ زندگی?
اینجاست که ¤مرگ¤ برایم ¤گرم¤ میشود......
چرا که ¤درد¤ همان ¤درد¤ است.

بیخیال دنیا...
       مطلب قبلی : مزخرف